DISTANČNÍ VÝUKA pro předškoláky

01.03.2021 20:11
Naše školka zahajuje distanční výuku pro předškoláky (děti ze třídy Myšek, které jdou letos k zápisu do 1.třídy) z důvodu plošného uzavření mateřských škol.
Pro ostatní děti je zasílaná vzdělávací nabídka pouze dobrovolná.
 
Distanční výuka se stala součástí školského zákona, a to i v mateřských školách. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou v tomto případě povinny distanční výuku plnit. Je to způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jiné formy výuky jsou znemožněny nebo omezeny pro různé krizové situace. Pokud se dítě nemůže distančně vzdělá,např. z důvodu nemoci, omluvte ho mailem.
 
Každé pondělí  Vám na mail budou paní učitelky zasílat vzdělávací nabídku - náměty na výukové aktivity, výtvarnou výchovu, pohybové aktivity, pracovní listy apod.(vycházející z ŠVP) na dané časové období.
 
Materiály, které děti vytvoří během distanční výuky (pracovní listy, výkresy, výrobky, atd..), dětem průběžně ukládejte např. do  složek, které při návratu do MŠ předáte paní učitelce na třídě. Práce budou dětem založeny do jejich portfolií. 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web