Den Země

25.04.2019 07:42

Den Země je každoroční událost, která se slaví 22. dubna a je zaměřená na propagaci a podporu ekologie a ochranu životního prostředí ve společnosti.

I my v naší školce jsme chtěli tuto údalost podpořit a vydali jsme se s dětmi na výchazku kolem naší školky s cílem sbírat odhozené odpadky. Děti byly vybaveny gumovými rukavicemi a byly touto aktivitou velmi nadšené. Společnými silami jsme nasbírali plné 3 pytle odhozeného odpadu. Na závěr jsme si s dětmi zopakovali jak a proč třídíme odpad a společně jsme odpadky vyhodili do patřičných kontejnerů.

Proto i vy všichni pamatujte, že Den Země by neměl být jediným dnem, kdy myslíme na Matku Zemi, ale spíše si připomeňme, že Den Země, je každý den a že my všichni jsme dětmi Země.

 

Za kolektiv MŠ Hradiště

Kateřina Šindelová

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web