Den jazyků na 2.stupni

10.10.2018 21:26

Dne 5.10. proběhl na naší škole již tradiční projektový den – Den jazyků. Pro žáky 2.stupně bylo připraveno 6 stanovišť, na kterých ve skupinkách plnili různé úkoly. Tentokrát byly všechny aktivity zaměřeny na hudbu. Žáci si vyzkoušeli zpívat v několika evropských jazycích, poznávali hymny států Evropy, dokreslovali a pojmenovávali hudební nástroje v angličtině, zjišťovali, jak mluví zvířata v angličtině, měli za úkol poznávat písničky a také nástroje typické pro různé země.

Po splnění všech úkolů se mohli žáci 7.-9. tříd těšit na anglické představení The Australian Show, ve kterém se dozvěděli spoustu zajímavostí o Austrálii přímo od „domorodce“ Dr. Klutze. Někteří žáci se pokusili rozeznít tradiční nástroj Aboriginců – didgeridoo. Na závěr mohli odvážlivci ochutnat typickou australskou pomazánku vegemite . Žáci nižších ročníků měli možnost již o něco dříve zhlédnout interaktivní představení Lenka and the Tea Witch, které mělo také velký úspěch. Žáci si představení moc užili a měli radost, že rozuměli anglicky.

Velké díky patří všem, kteří se podíleli na přípravě projektového dne. Poděkování patří také žákům 9.ročníků, kteří pomáhali na stanovištích a vypomáhali Dr. Klutzovi s přípravou kulis a úklidem po představení. Všem vyučujícím děkujeme za doprovod žáků.

Za předmětovou komisi jazyků Petra Svobodová

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web