Bezpečný internet!!!

01.04.2014 11:10

Beseda na téma Bezpečný internet

Děti naší školy se zúčastnili specifického programu zaměřeného na rizika spojená s používáním internetu. Vzdělávací program se uskutečnil  zábavnou formou pomocí animovaných filmů o šikaně, varování před zbrklým a neuváženým nákupem přes internet, o sdílení fotek na sociální síti, o závislosti na počítači na úkor učení,o  nevhodném navazování přátelství přes internet, apod. Celá prezentace byla provedena na kvalitním audiovizuálním zařízení, po ní následovala diskuze se žáky.
Věříme, že tato akce přispěje k bezpečnosti Vašich dětí.

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web