Beseda - Život dětí v Africe

15.10.2015 09:04

První říjnový den byla pro žáky 1. - 5. ročníku připravena beseda s názvem „Život dětí v Africe“. Napínavé vyprávění o sedmnáctidenní cestě si připravil p. Daniel Kaczmarczyk, který tuto zemi navštívil v září roku 2014 a procestoval zemí od neúrodné Sahary, kde není prakticky žádný život až po úrodné oblasti.  Zajímavé vyprávění bylo po celou dobu velmi barvitě doprovázeno díky moderním vymoženostem, které jsou pro děti žijící v ČR běžnou samozřejmostí např. přenos filmu z PC na interaktivní tabuli. Oproti tomu žáci si mohli z obrázků prohlédnout, jak si děti v Africe vyrábějí hračky mnohem obyčejnější. Postačí rozbitý rádio-reproduktor, přidrátovaný ke klacku a hračka je na světě.

Na závěr besedy si žáci mohli prohlédnout různé předměty, které dovezl p. Kaczmarczyk z cest. Tyto předměty slouží k praktickému užívání tamních lidí např. kozí obratel připevněný ke klacku se používá jako kverlačka apod. Děti si mohly uvědomit v jakém blahobytu žijí oproti africkým dětem.© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web