škola těrlicko školka těrlicko škola hradiště školka hradiště

Základní škola a Mateřská škola Těrlicko

19.11.2021 08:35

Testování žáků ZŠ Těrlicko 22. a 29. listopadu 2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29....
15.11.2021 09:37

UPOZORNĚNÍ NA UZAVŘENÍ ŠKOLNÍCH KROUŽKŮ OD PONDĚLÍ 15. LISTOPADU 2021

Dobrý den,  vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci na Karvinsku jsem se rozhodl, s účinností od 15. listopadu, uzavřít školní kroužky (vč. lezení, atletiky, deskových her) a to až do...
12.11.2021 07:16

Svatomartinské rohlíčky zavoněly u nás ve škole

Kdo byl svatý Martin? Proč přijede na bílém koni? A proč všichni zrovna teď pečou husy? Na tyto otázky (a spousty dalších) dnes dostali odpověď naši Námořníci z 2.B. V matematice...
09.11.2021 20:26

INFORMATIVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY - ČT 11. 11. 2021

Ve čtvrtek 11. listopadu (v čase 15:30-17:00) se konají informativní třídní schůzky. Všichni zúčastnění musí po celou dobu pobytu ve škole používat ochranu nosu a úst (respirátor) a provést po...
08.11.2021 09:59

Sladký Halloween v 1.B.

Ve středu 3. 11. 2021 přišly děti z 1. B do školy ve strašidelných převlecích. Sešli se tu kostlivci, netopýr, upír, kočička, čarodějnice a další masky. Strašidla chtěla být chytrá, proto se učila...

SRPD při ZŠ Těrlicko – ohlédnutí za rokem 2021

Jako každým rokem i v letošním roce 2021 se podílelo SRPD při Základní škole v Těrlicku ve spolupráci s obcí Těrlicko na zajištění dopravy, občerstvení, sladkých nebo věcných odměn pro žáky celé základní školy.

Díky příspěvkům rodičů se podařilo doplnit i technické vybavení školy. Jednalo se o školní pomůcky, které se staly nedílnou součástí moderní výuky. Také se zakoupily výtvarné pomůcky pro žáky na celý školní rok. Finanční dar obdržela školní družina, který bude použit na sportovní a vědomostní soutěže pro žáky, kteří docházejí v odpoledních hodinách do družiny. Finančním příspěvkem byl také podpořen pobyt žáků ve škole v přírodě. A odměny pro děti získala i školní knihovna, která pro děti připravila pod vedením paní asistentky Unuckové řadu aktivit, které mají podpořit zájem dětí o čtení a knihy.

Více informací naleznete v přiloze zde.

 

Rozpis tělocvičny (malé a velké) naleznete zde:

Tělocvična 2021_2022_kroužky_aktualni.pdf

Informace pro rodiče dětí – úplata za školní družinu

Vážení rodiče,

S účinností od 1.9.2021 dochází ke změně systému výběru úplat za školní družinu.

Úplata ve výši 200 Kč za měsíc se bude vybírat vždy na půlrok – 1. pololetí (září – leden) a 2. pololetí (únor – červen).

Stanovení termínu úplaty:

  1. pololetí – splatnost do 30.9. daného roku v celkové výši 1.000 Kč (5 měsíců po 200 Kč),
  2. pololetí – splatnost do 28.2. (29.2.) daného roku v celkové výši 1.000 Kč (5 měsíců po 200 Kč).

Forma úhrady úplaty:

Rodiče mají možnost výběru ze dvou variant:

  1. hotovostní platba k rukám paní Žanety Švarcové,  vedoucí školní jídelny,  na adrese Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace, Školní 419/2, Těrlicko – Horní Těrlicko, PSČ 735 42,
  2. převodním příkazem na bankovní účet č. 246 800 366/0300, pod variabilním symbolem - číslo strávníka a do poznámky uvést – úplata za ŠD a jméno.

Ing. Dagmar Sklářová
ekonomický zástupce ředitele

 

PaedDr. Vladimír Balajka
ředitel školy

Informace_ŠD_2021_2022

seznam sešitů pro školní rok 2021/22 

uskutečněné příměstské tábory 2021

 

sanitární den ŠJ Zš těrlicko 1.7.-9.7.2021

Ve dnech 1.7.2021 - 9.7.2021 bude školní jídelna z důvodu provádění sanitárního úklidu uzavřena. Vařit se bude znovu od 12.7.2021.
Děkujeme za pochopení.
 
 

Další úspěšný „MLADÝ CHEMIK“ z Těrlicka

I v tomto nelehkém školním roce, který byl vyučován z velké části distančně, se podařilo našemu žákovi 9.A Davidu Poledníkovi uspět v celostátní chemické soutěži HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR. Díky svým znalostem a schopnostem uspěl nejen ve školním a regionálním kole, ale nakonec se probojoval mezi 30 nejlepších žáků základních škol v krajském kole. Bohužel nemohl předvést, co všechno umí i v laboratoři, protože praktické části byly letos zrušeny. 27. května 2021 mu byly na Střední průmyslové škole chemické v Ostravě předány věcné ceny s diplomem.

Davide, hodně úspěchů i na střední škole ti přeje učitelka chemie M. Novosadová

 

Provoz mateřských škol v průběhu letních prázdnin 

 

Vážení rodiče,

kapacita mateřských škol v Těrlicku bohužel neumožnila vyhovět všem požadavkům na přijetí Vašich dětí do mateřské školy.

Po poradě se zřizovatelem se však nabízí možnost umístit Vaše děti od 1. 2. 2022 do nově vytvořené třídy v Mateřské škole U přehrady. Aby tato třída mohla vzniknout je potřeba potvrdit Váš zájem písemně k rukám p. ředitelky Mgr. Barbary Smugala, Těrlicko, Přehradní 243, nejpozději do 8. 6. 2021.

Vaše oznámení bude mít parametry přihlášky do MŠ.

 

PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel ZŠ a MŠ Těrlicko

 

rozhodnutí o přijetí dětí do mš těrlicko a mš hraditě

 
 

focení    

V pondělí 31.5.2021 proběhne v dopoleních hodinách focení tříd. Cena fotky je 40,-, vybírají třídní učitelé. Skupinové fotky se letos fotit nebudou.

spolupráce se zUš bohuslava martinů havířov

ZUŠ B.Martinů nabízí v prostorách naší školy výuku:
 
- hudebního oboru (zobcová flétna, příční flétna, hoboj, kytara, klavír)    
- výtvarného oboru
 
Součástí výuky na hudební nástroj je výuka přípravné hudební výchovy nebo hudební nauky. 
 

Informace k výuce od 24. 5. 2021

Od 24.5.2021 je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020.

Žáci mají povinnost nosit chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole.

Testování

Testování žáků bude probíhat 1x týdně (v pondělí) - tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

 

sběr papíru

Poslední sběr papíru v tomto školním roce proběhne ve středu 19.5.2021 od 7:00 do 7:20 hod.

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021

Na základních školách na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků    1. stupně bez rotací. V našem kraji pokračuje rotace tříd 2. stupně.

V naší škole budou mít v týdnu od 17. do 21. května prezenční výuku tyto třídy: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B., 8.A, 8.B, 9.A.

Distanční výuku budou mít tyto třídy: 6.A,7.A, 7.B. Žáci mají v době distanční výuky nárok na oběd, který si mohou odebrat do jídlonosiče v době mezi 12.30 – 12.45 hodin.
 

Na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. Prezenční výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020. V rozvrhu hodin během distanční výuky došlo ke změnám, které jsou uvedeny v systému Bakaláři. Žáci již nebudou končit vyučování podle rozpisu, ale v čase podle rozvrhu hodin.

 

Ve školních družinách dochází ke zrušení omezení. Provoz v naší školní družině bude v běžném režimu (tzn. ranní i odpolední družina pro žáky 1. stupně). Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do školy.

 

Antigenní testování

Žáci 1. stupně – jedenkrát týdně

Žáci 2. stupně – dvakrát týdně

 

Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě nemusí mít žák nebo zaměstnanec ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst (chirurgickou roušku).

 

Informace k výuce od 10. 5. 2021

1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 7.B – prezenční výuka ve škole

1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B, 8.A, 8.B, 9.A – distanční výuka

 

Prezenční výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020. V rozvrhu hodin během distanční výuky došlo ke změnám, které jsou uvedeny v systému Bakaláři.

 

Žáci mají povinnost nosit chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole.

 

Testování

Testování žáků bude probíhat ve třídě první vyučovací hodinu 1x týdně (v pondělí) ve třídách na 1. stupni, 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek) ve třídách na 2. stupni.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Další informace k testování  viz webové stránky:

https://testovani.edu.cz/

 

Stravování

Obědy 

Zákonní zástupci musí žákům přihlásit obědy sami.

Žáci mají v době distanční výuky nárok na oběd, který si mohou odebrat do jídlonosiče v době mezi 12.30 – 12.45 hodin.

seznam přijatých / nepřijatých dětí do 1. třídy

 
 

SBĚR PAPÍRU

Sběr papíru bude probíhat v následujících dnech:
 
středa 21.4.2021 od 7:10 do 7:30 hod 
středa 28.4.2021 od 7:10 do 7:30 hod.
 
Další termíny budou v předstihu oznámeny.

zápis do mateřské školy

Č. j. 01Te/212/2021                                                         V Těrlicku 29. 3. 2021

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Těrlicko, příspěvková organizace  v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

Kritéria pro přijetí:

1)       přednostní přijetí dětí předškolního věku

2)       místo trvalého pobytu dítěte – Těrlicko

3)       sourozenec v mateřské škole

4)       přijetí dle věku v rozmezí 3-5 let dítěte

5)       děti ve věku 2-3 let budou přijímány dle možností

 

Žádosti o přijetí a Evidenční list - formuláře ke stažení naleznete na webových stránkách školy www.skolaterlicko.cz

Formuláře budou přístupny od 12. 4. 2021

 

Vyplníte veškeré údaje a podepíšete. V případě, že přihlašujete dítě do školy v Hradišti, doplňte za příjmením dítěte „HR“

 

Termín zápisu:         od pondělí 3. 5. 2021 do pátku 14. 5. 2021

Způsob zápisu:         bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonného zástupce

 

Vyplněné formuláře a prostou kopii Rodného listu dítěte zašlete do školy (Školní 419/2) Těrlicko buď:

1.   Do datové schránky školy: 8c35fwa

2.   E-mailem: info@skolaterlicko.cz

a) s elektronickým podpisem nebo
b) s naskenovaným dokumentem s podpisem zákonného zástupce nebo
c) s ofoceným dokumentem s podpisem zákonného zástupce (možno i mobilem pokud bude čitelné)

            3.   Poštou (Školní 419/2, 73542 Těrlicko)

            4.   Osobně na sekretariát školy (p. Fojciková) v následujících termínech:

            Den                                                hodina

             3. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

             4. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

             5. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

             6. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

             7. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

           10. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

           11. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

           12. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

           13. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

           14. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

Ve zcela mimořádných případech (nemoc, karanténa apod.) můžeme přijmout i žádost odeslanou později, nejpozději však do 15. 5. 2021. Tuto situaci oznamte telefonicky – p. Kateřina Kunčická 731 491 145 (MŠ Těrlicko), nebo p. Kateřina Šindelová 739 669 717 (MŠ Hradiště)

Pokud využijete možnost 2b, 2c, uchovejte, prosím, originál dokumentu, který škole odevzdáte, jakmile to bude možné. 

 

Po obdržení žádosti vám škola potvrdí její přijetí a současně Vám přidělí registrační číslo dítěte.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 31. května 2021

 

PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy
 

 

Informace k výuce od 12. 4. 2021

Na 1. stupni bude výuka probíhat v týdenních rotacích.

V týdnu od 12. 4. 2021 bude probíhat výuka v těchto třídách:

1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A

V týdnu od 19. 4. 2021 bude probíhat výuka v těchto třídách:

1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B

 

Žáci mají povinnost nosit chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole.

 

Testování

Testování žáků bude probíhat ve třídě první vyučovací hodinu 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek).

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

V případě testování žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Testování za asistence třetí osoby bude probíhat od 7.35 hodin ve třídě 1.B (první rotační týden), ve třídě 1.A (druhý rotační týden).

Další informace k testování  viz webové stránky:

 https://testovani.edu.cz/

 

Školní družina

Ranní družina nebude v provozu.

Odpolední družina bude v provozu pro žáky 1., 2. a 3. tříd.

 

Stravování

Svačinky 

Zákonný zástupce musí dítě přihlásit na svačinky sám.

Obědy 

Žákům, kterým zákonní zástupci platí obědy trvalým příkazem, jsou obědy automaticky přihlášeny. Ostatním žákům musí zákonní zástupci obědy přihlásit sami.

Žáci mají v době distanční výuky nárok na oběd, který si mohou odebrat do jídlonosiče v době mezi 12.30 – 12.45 hodin.
 

Ošetřovné
 

Pokud se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.

Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.

K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

 

velikonoční prázdniny

1.4. - 5.4.2021. On-line výuka neprobíhá.

Zápis do 1. ročníku ZŠ Těrlicko

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

 

Termín:
Přihlášky je možné podávat v termínu od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021.

Způsob zápisu:

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proběhne zápis k povinné školní docházce bez osobní přítomnosti dětí ve škole.


Preferujeme elektronické podání žádosti následujícím způsobem:

Kliknutím na tento odkaz se přihlásíte do systému

Poznámka: Aplikace bude přístupná od 6. 4. 2021 do 16.4. 2021.

 

Zde vyplníte veškeré údaje a odešlete. V případě, že přihlašujete dítě do školy v Hradišti, doplňte za příjmení dítěte „HR“.

Škola Vám zpětně odešle e-mail potvrzující úspěšné odeslání zprávy.

Součástí zprávy bude předvyplněná žádost ve formátu.pdf, instrukce k zápisu a registrační číslo žáka.

 

Doručenou žádost podepíšete a zašlete do školy buď:

1.       Do datové schránky školy: ID 8c35fwa

2.       E-mailem: info@skolaterlicko.cz

          a) S elektronickým podpisem nebo

          b) S naskenovaným dokumentem s podpisem zákonného zástupce nebo

          c) S ofoceným dokumentem s podpisem zákonného zástupce (možno i 

           mobilem, pokud bude čitelné)

3.       Poštou nebo

4.       Osobně na sekretariát školy (p. Fojciková) v následujících termínech:  6. 4.

          2021 – 16. 4. 2021  8:00 – 12:00 hod.

Ve zcela mimořádných případech (nemoc, karanténa apod.) můžeme přijmout i žádost odeslanou později, nejpozději však do 30. 4. 2021. Pokud využijete možnost 2b, 2c, uschovejte prosím originál dokumentu, který škole odevzdáte, jakmile to bude možné.

 

Odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022

Zákonný zástupce dítěte oznámí svůj úmysl žádat pro své dítě odložení povinné školní a doloží následující přílohy

-       doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení

-       doporučující posouzení odborného lékaře, pediatra nebo klinického 

         psychologa

 

Postup při vyřizování odkladu školní docházky doporučujeme konzultovat osobně ve dnech uvedených v bodě 4. Možné jsou i telefonické konzultace v čase od 9:00 do 11:30, tel. 556 205 733, 734 214 806.

 

Zápis mladších dětí

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021:
zákonný zástupce doloží 1 vyjádření - školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022:
zákonný zástupce doloží 2 vyjádření - školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte


 

PaedDr. Vladimír Balajka

ředitel školy

provoz školní jídelny od 2.3.2021

Od 2.3.2021 mají žáci možnost vyzvedávat přihlášené obědy od 11:30 do 12:00 hodin pouze do vlastního jídlonosiče.
 
Od 11:00 do 11:30 hodin vydáváme obědy cizím strávníkům také pouze do vlastního jídlonosiče.
 
Děkujeme za dodržování časů a dvoumetrových rozestupů.

provoz školní družiny během jarních prázdnin

Školní družina nebude během jarních prázdnin od 22.2.2021 do 26.2.2021 v provozu.

sběr papíru

Sběr papíru se uskuteční ve středu 10.2.2021 a 10.3.2021 od 7:15 do 7:30 hodin.

zápis do 1. třídy

Zápisy dětí do 1. tříd budou probíhat dle aktuální epidemiologické situace. 
Veškeré informace budou s dostatečným časovým předstihem vyvěšeny na webových stránkách školy.

předání výpisu z vysvědčení žákům

Na základě opatření MŠMT budou třídní učitelé žákům 3. - 8. ročníků předávat Výpis z vysvědčení nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků ve škole. 
Známky z jednotlivých předmětů jsou na Bakalářích.

OZNÁMENÍ O PROVOZU ŠKOL

Provoz škol se řídí současnými pravidly.

29.1.2021 - pololetní prázdniny - on-line výuka neprobíhá.

Žáci 1. a 2. ročníků: Prezenční výuka.

Žáci 3. – 9. ročníků: Distanční výuka.

Distanční výuka se uskuteční formou on-line a formou zadávání domácí práce přes Google Classroom (Učebnu). Nebude probíhat výuka těchto předmětů: Výtvarná výchova, Hudební výchova, Tělesná výchova, Člověk a svět práce, Výchova ke zdraví, Výchova k občanství, Mediální výchova, Informatika, Laboratorní techniky, Užité výtvarné činnosti, Sportovní hry.

Rozvrh hodin on-line výuky platný od 4. 1. 2021 bude uveden na stránkách školy v neděli 3. 1. 2021. Tento rozvrh hodin bude stejný jako během distanční výuky v měsíci listopadu.

Při online výuce v reálném čase je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.

Při ostatních typech výuky žáci pracují na svých úkolech individuálně v čase, který si zvolí.

Pro omlouvání absencí platí totéž, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence (při distanční výuce nejlépe zprávou do Bakaláře nebo mailem třídnímu učiteli).

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

V provozu bude odpolední družina pro žáky 1. a 2. ročníků (třídní učitelé těchto tříd obdrželi podrobnější informace).

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Žáci 1. a 2. ročníků, kteří budou od 4. 1. 2021 chodit na svačinky a obědy, musí rodiče ke stravování přihlásit sami.

Žáci mají v době distanční výuky nárok na oběd, který si mohou odebrat do jídlonosiče v době mezi 12.35 – 12.50 hodin. Tyto žáky rovněž musí rodiče ke stravování přihlásit sami.

 

Omlouvání v době distanční výuky

Při online výuce v reálném čase je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.

Při ostatních typech výuky žáci pracují na svých úkolech individuálně v čase, který si zvolí.

Pro omlouvání absencí platí totéž, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence (při distanční výuce nejlépe mailem třídnímu učiteli).

Ošetřovné od 14.10.2020 - Aktuální informace pro rodiče

Informace o ošetřovném:    https://www.mpsv.cz/osetrovne

Formulář ke stažení:          https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Předávání výukových materiálů

Od 20. 10. 2020 si mohou žáci vyzvednout výukové materiály na chodbě před školní jídelnou v době od 11.30 do 12.30 hodin.

Pokud žáci budou mít výukové materiály k vyzvednutí, budou předem informováni vyučujícím.

Informace k novým opatření  v naší škole od 14. 10. 2020:

Od 14. 10. 2020 se zavádí distanční výuka pro 1. a 2. stupeň.

26. 10. – 27. 10. 2020 vyhlašuje MŠMT dny volna.

28. 10. 2020 státní svátek

29. 10. – 30. 10. 2020 podzimní prázdniny

Od 2. 11. 2020 by měla být obnovena výuka na obou stupních základních škol.

Distanční výuka – výuka bude probíhat zejména off-line, budou zadávány úkoly přes Google Classroom (Učebnu). Nebude probíhat výuka těchto předmětů: Výtvarná výchova, Hudební výchova, Tělesná výchova, Člověk a svět práce, Výchova ke zdraví, Výchova k občanství, Mediální výchova, Informatika, Laboratorní techniky, Užité výtvarné činnosti, Sportovní hry.

Školní jídelna - umožňuje odběr obědů i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Tito žáci mají možnost obědy odebrat do jídlonosiče v době od 11.30 do 12.30 hodin. Žákům, kteří nebudou obědy odebírat, musí zákonní zástupci obědy odhlásit. Neodhlášený a nevyzvednutý oběd musí být zaplacen.

Školní družina – zakazuje se provoz.

Výuka plavání – zakazuje se.

Škola v přírodě – zakazuje se.

 

V Těrlicku dne 13. 10. 2020.

PaedDr. Vladimír Balajka

preventivní opatření

Pokud se u dětí objeví příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) je nutné telefonicky kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bylo ředitelem školy z preventivních důvodů nařízeno používání roušek během vyučování i na 1. stupni ZŠ. V případě, že by děti roušky neměly a objevil se spolužák s pozitivními testy, musela by do karantény celá třída včetně vyučujících. Pokud děti roušky mají, v karanténě zůstává pouze pozitivně testovaný žák.

Informace pro rodiče žáků, kteří ve školním roce 2019/2020 byli zapsáni do školní družiny

Poplatek za školní družinu za měsíce duben, květen, červen ve školním roce 2019/2020 se vedení školy rozhodlo vyřešit tímto způsobem:

Úplata_ŠD

opatření covid - 19

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí (včetně COVID - 19).

VSTUP DO ŠKOLY JE UMOŽNĚN POUZE ŽÁKŮM.

Prosíme zákonné zástupce, aby využívali pro komunikaci se školou emaily, telefony a BAKALÁŘE, popřípadě si domlouvali schůzky a nevstupovali do školy bez ohlášení.

PaedDr. Vladimír Balajka


ředitel školy

Pokyny
pro ZŠ a MŠ Těrlicko, odloučené pracoviště Hradiště

Od 1.9.2020 došlo k organizačním změnám školních jídelen Základní školy a Mateřské školy Těrlicko.

Novou vedoucí pro všechna odloučená pracoviště je paní Žaneta Švarcová.

Telefonní kontakt: 603 258 021; e-mail: svarcova@skolaterlicko.cz.

Výběr stravného pro ZŠ Hradiště je možné třemi způsoby:

1.       V hotovosti ve školní jídelně ZŠ a MŠ Těrlicko, Školní 419/2 u paní Žanety Švarcové od 7,30 do 14,30 do 25. dne daného měsíce na stravné následující měsíc. (příklad. do 25. října na stravné měsíce listopadu).

2.       Inkasem k 25. dni daného měsíce na stravné následující měsíc - rodič dává písemný souhlas s provedením inkasa z jeho účtu.

3.       Bankovním převodem - na základě přiděleného variabilního symbolu od vedoucí školní jídelny, provede rodič platbu do 25. dne daného měsíce ve výši  měsíčního stravného vyhlašovaného na následující měsíc ve prospěch bankovního účtu vedeného u ČSOB, a.s. 246800366/0300.

Přihlášení stravy:

Po zaplacení stravy na následující měsíc, je strava automaticky přihlášena na celý měsíc.

Odhlašování stravy:

Na internetových stánkách www.strava.cz  do 12.00 hod, případně u paní kuchařky školní jídelny Hradiště Eriky Pawlasové v době od 10.00 do 11.00 vždy den předem.

Vyzvednutí jídlonosiče daného dne od 11.00 do 11.20 hod ve školní jídelně Hradiště.


Telefonní kontakt: 739 669 717

Postup k odhlašování na netu

sešity pro školní rok 2020/2021 - 2.stupeň

V příloze naleznete přehled sešitů, které budou žáci v tomto školním roce potřebovat.
 

rozdělení 1. tříd šk. rok 2020/2021

Rozdělení 1. tříd 2020_2021.pdf

rozdělení žáků 4. třída šk. rok 2020/2021

Rozdělení žáků 4. třída.pdf

Přírodovědná fotosoutěž na ZŠ Těrlicko

V listopadu naši žáci II. stupně dostali otázku v hodinách přírodopisu: „Rádi fotíte zajímavou přírodu kolem sebe?“  Pokud jejich odpověď byla kladná, tak mohli začít posílat své fotografie v průběhu celého školního roku. Jak se ukázalo, nejvíce „digiobrázků „ zvířat, rostlin a hub pořizovali žáci během celostátní karantény, kdy měli více času si všímat třeba toho, co se děje v trávě na zahradě.

Sešlo se více než sto zajímavých snímků, ze kterých bylo vybráno 15 nejlepších a vystaveno od 17. června 2020 na ZŠ v Těrlicku v učebně přírodopisu.  Na minivernisáži byly oceněny 3 nejzdařilejší fotografie, ceny věnovalo SRPD naší základní školy.

Na 1. místě se umístila fotografie nazvaná „VČELA NA PAMPELIŠCE“ od žákyně 9.A Barbory Ulmanové, která určitě zužitkuje své nadání na střední umělecké škole. 2. místo si vybojovala žákyně 7.B Ester Przeczková se svou „TRÁVOU VE SLUNCI“ a třetí příčku obsadila Eva Fojtíková z 6.B s fotkou „PESTŘENKY NA SEDMIKRÁSCE“.

Všem mladým fotografům děkujeme za jejich nevšední zprostředkování zážitků z přírody a těšíme se na ty další.

Organizátoři soutěže.

 

 

Informace pro rodiče prvňáčků

Prvňáčci ve škole dostanou učebnice, sešity a školní pomůcky (tužku, gumu, pastelky, voskovky, plastelínu, 2 štětce, barvy vodové i temperové, výkresy, náčrtkové papíry, barevné papíry, lepidlo).

Svým dětem pořiďte aktovku, pouzdro vybavené pastelkami, velkou složku na učebnice a sešity (malou v 1. třídě nepotřebují), složku na písmenka, nůžky, cvičební úbor a sportovní obuv, papuče, do výtvarné výchovy zástěrku a igelit na lavici, obaly.

VŠE PODEPSAT!

Výuka - 2. stupeň

Na druhém stupni od 8.6.2020 nebude zahájena pravidelná výuka. Budou pouze konzultace, ke kterým si některé žáky pozvali vyučující.

PaedDr. Balajka Vladimír, ředitel školy

V Těrlicku dne 5.6.2020

hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Podle  vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení zohlední:

1. Podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10.března 2020).

2. Podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky.

3. Podpůrně podklady pro hodnocení získané při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době od 25. 5. 2020. U žáků 9. ročníků od 11. 5. 2020.

4. Podpůrně hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.


PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy

V Těrlicku dne 3. 6. 2020


Děti přijaté / nepřijaté do mš - školní rok 2020/2021


MŠ - přijetí nepřijetí 2020 2021.pdf

Příměstké tábory 2020

Vážení rodiče,


naše škola opět ve spolupráci s MAS Pobeskydí organizuje na začátku letních prázdnin příměstské tábory pro děti na prvním stupni ZŠ.


Tento rok budou tábory o něco specifičtější než v předešlých letech, a to díky současné situaci spojené s nákazou Covid-19.


Budou zavedena přísnější pravidla pro hygienu a nošení roušek.


Příměstský tábor je určen pro děti rodičů, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, OSVČ nebo si aktivně hledají práci (v evidenci na ÚP), jedná se tedy především o hlídání dětí.


Letos budou opět 3 turnusy, a to:


          13. - 17. 7. 2020 - Badatelský 2020


          20. - 24. 7. 2020 - Po stopách SHERLOCKA HOLMESE


          27. - 31. 7. 2020 - Adventure games 2020


Cena za jeden turnus je 600,- Kč (v ceně je zahrnuta strava, pitný režim, doprava a vstupy).


Maximální počet v jednom turnusu je 25 dětí.


Přihlášky prosím zasílejte mailem na adresu: sklarova@skolaterlicko.cz.

Každé přijetí budu potvrzovat zpětným mailem.

Úhrady budeme vybírat s ostatními dokumenty (potvrzení o zaměstnání, potvrzení z OSSZ a potvrzení z ÚP apod.) na společné schůzce, která bude svolána koncem června 2020. Na této schůzce dostanou všichni rodiče podrobné informace.


Informace pro rodiče_tábory_2020.pdf

prihlaska-terlicko-leto-2020.pdf

PTP_letak_A5_terlicko_2020_web.pdf 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení

Vzhledem k nastálé mimořádné situaci si rodiče budou o Žádosti o ošetřovné žádat mailem na adrese fojcikova@skolaterlicko.cz.

Následně jim budou zasílány mailem.

Děkujeme za pochopení.

Zadávání domácích úkolů

Po dohodě vyučujících budou domácí úkoly dětem zadávány takto:

1. stupeň - přes Bakaláře - Komes rodičům

2. stupeň - přes Bakáláře - Komens žákům

Pokud bude ke zprávě přiložen soubor, který vám, z nějakého důvodu, nejde otevřít, bude v Bakalářích v části Dokumenty - Veřejné dokumenty vyučujících ve složce daného učitele.

Pokud se vyskytne jakýkoliv problém s přístupem do Bakalářů, vašim přihlášením, přihlášením žáků (zapomenuté heslo apod.), obracejte se mailem na třídní učitele (mail prijmeni@skolaterlicko.cz) nebo na správce Bakaláře na škole: juchelkova@skolaterlicko.cz.

Zápisové lístky

Zápisové lístky zákonným zástupcům vycházejících žáků se budou vydávat v náhradním termínu, který bude s dostatečným předstihem upřesněn.

Velikonoční fotky

Velikonoční fotky si můžete vyzvednout a zaplatit v pracovních dnech od 9:00 do 11:00 hodin v kanceláři č. 15.

školáček

 
Škol

zápis do mateřské školy

Vydávání přihlášek: od 6. 4. 2020 do 24. 4. 2020

Sběr přihlášek: 5. a 6. května 2020

Výsledky přijímacího řízení: do 31. května 2020

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

společně za tajemstvím hvězd

28. února 2020 jsme se opět s našimi „ parťáky“ z první třídy vydali na výlet plný poznání, tentokrát do Planetária v Ostravě.

číst dále

fotogalerie

 

Básnické jiskření

V pátek 14.února proběhlo školní kolo recitační soutěže Básnické jiskření. Výherci třídních kol, celkem 27 dětí, soutěžili ve třech kategoriích o nejlépe přednesenou báseň.

výsledky

fotogalerie

těrlická laťka na 1.stupni

Dne 7. 2. 2020 proběhla na Základní škole v Těrlicku každoroční akce – skok do výšky aneb těrlická laťka. Celou akci zaštiťuje ředitel školy PaedDr. Vladimír Balajka. Jak si žáci vedli, se dozvíte v článku zde.

fotogalerie

 

čarovné vánoce

Ve čtvrtek 19.12. se konal ve všech ročnících prvního stupně hudebně národopisný pořad ČAROVNÉ VÁNOCE. Děti se seznámily s netradičními hudebními nástroji, na které si mohly dokonce zahrát.

FOTOGALERIE

turnaj deskových her

V pondělí 16.prosince proběhl v Kulturním domě v Těrlicku turnaj v hraní deskových her.

Z kategorie dětí 1.až 5.ročníku zvítězil Kristián Ďurček,žák 3.A ,na druhém místě byla Eva Dinelli, žákyně 2.A.Na průběh soutěže dohlížely p.učitelky Svatava Čechová a Erika Kolková.

Děkujeme panu Martinovi Ďurčekovi za zajištění akce včetně odměn pro děti.

FOTOGALERIE

výlet do prahy

Dne 3.12.2019 se třídy 3.A, 6.A, 6.B a 9.A vydaly do Prahy, aby si prohlédly reprezentační prostory Pražského hradu, které nejsou běžně veřejnosti přístupné. Jak si tento den užila 3.A se dozvíte v článku a fotky si prohlédněte ve fotogalerii.

mikulášská nadílka v mateřské škole paraplíčko

 


fotogalerie

mikuláš na horách

BURZA HRAČEK

Uspávání broučků

7. listopadu 2019 v podvečer se u Základní školy v Těrlicku rozzářily desítky světýlek našich nejmenších broučků a jejich kamarádů z mateřské školy. Paní učitelky 1. tříd společně s pomocí žáků 7. A si připravily krásný program plný písniček, básniček, tance a nechybělo ani slibované stínové divadlo na hudbu ze Včelích medvídků.

pokračování zde

fotogalerie

Víte, co znamená URSUS ARCTOS ?

Můžete se zeptat našich sedmáků, kteří už to od 27. září vědí. číst dále

© 2021 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web