Zápisy 2022/2023

VÝSLEDKY ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 NA ZŠ A MŠ TĚRLICKO

Výsledky zápisu DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Výsledky zápisu do prvního ročníku zákl. vzdělávání pro školní rok 2022/2023 na ZŠ a MŠ Těrlicko, Školní 419/2, Horní Těrlicko, Těrlicko PSČ 735 42 

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, zveřejňuje ředitel školy výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili 20. dubna 2022 k základnímu vzdělávání od 1. září 2022. 

Výsledky řízení jednotlivých uchazečů jsou zveřejněny pod předem sdělenými registračními kódy přihlášek. 

Zveřejněním seznamu obsahujícího výsledek jednotlivých řízení se v souladu s § 183 odst. 2 Školského zákona považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená. (Zveřejněno také ve vývěsce školy - na budově ZŠ a MŠ Těrlicko, Školní 419/2, Horní Těrlicko, Těrlicko 735 42.) 

Poučení: Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu. Odvolání se podle správního řádu § 81 a násl. podává vždy prostřednictvím ředitele základní školy.

Výsledky zápisu jsou zde

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,


Základní škola a Mateřská škola Těrlicko zve všechny zájemce o přijetí k základnímu vzdělávání na Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023.

 

Těšíme se na všechny děti, které chtějí absolvovat školní docházku v naší škole.

 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023


Termín zápisu:

20. 04. 2022 (středa) od 12:00 do 18:00 hodin

 

Místo zápisu:

ul. Školní 419/2, Horní Těrlicko

ul. Hradišťská 147, Těrlicko-Hradiště
 

Kdo půjde k zápisu:

Zápis je povinný pro děti narozené od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016 (děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 08. 2022) a pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky.

 

Bližší informace k zápisu zveřejníme v prvním dubnovém týdnu.

 

Mgr. Jiří Jekl

ředitel

www.skolaterlicko.cz

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web