Zápis do 1. třídy

22.03.2019 12:15

                             Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

pro školní rok 2019 / 2020

V ZŠ Těrlicko, Školní 419/2 i v ZŠ Hradišťská147/47

 se zápis uskuteční dne 4. 4. 2019 od 13 do 18 hodin.

 

 

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

 

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

 

dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2019:

zákonný zástupce doloží 1 vyjádření - školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

 

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2020:

zákonný zástupce doloží 2 vyjádření - školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

 

Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.

Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, vyplní žádost o odklad a doloží vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře.

 

© 2021 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web