Úspěchy naší školy v programu Recyklohraní

28.01.2020 18:44

Do programu Recyklohraní, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadu, dále vedení mladé generace k předcházení vzniku odpadů je zapojeno v Moravskoslezském kraji 420 středních, základních a mateřských škol.

Dne 26. 11. 2019 se konalo slavnostní vyhlášení TOP 10 nejaktivnějších škol v kraji, které proběhlo v  ostravském Zábavním centru Venuše.

S velkým nadšením jsme přijali toto pozvání a s nejaktivnějšími žáky naší školy, zapojenými v tomto programu, jsme vyrazili do Ostravy. Zde bylo poděkováno žákům a studentům, ale i nadšeným pedagogům, kteří děti vedou k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí.  Zúčastnili se ho zástupci organizátorů soutěže – Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a kolektivního systému Asekol.

Diplomy a drobné odměny pro zástupce úspěšných škol předávala náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje paní Jarmila Uvírová. Vedle dortu si desítka oceněných škol odnesla i body na svá školní konta u Recyklohraní, za které si pak v  katalogu odměn mohou objednat například knihy, učební či sportovní pomůcky nebo hry. 

Byla zde přítomna paní Hana Ansorgová, která je ředitelkou celého programu, který probíhá pod záštitou MŠMT České republiky

Program byl rozdělen na tři části. Nejdříve jsme se při slavnostním vyhlašování dozvěděli, na kterém místě z oněch úctyhodných 420 se umístila naše škola.  Soutěž byla rozdělená do následujících kategorií:

Kategorie A – nejaktivnější školy ve sběru (absolutní pořadí)
Pozn.: v přepočtu kilogramů na žáka školy v období leden až říjen 2019 bez ohledu na počet žáků školy.  

  1. místo – Základní a Mateřská škola Hlavnice (za 1523 kg elektrospotřebičů vytříděných za leden až říjen 2019, což je 25,81 kg na žáka)

Kategorie B – nejaktivnější školy ve sběru (velké školy)
Pozn.: byly hodnoceny velké školy nad 300 žáků v přepočtu kilogramů na žáka školy v období leden až říjen 2019.

  1. místo – Základní škola a gymnázium Vítkov (za 793 kg elektrospotřebičů vytříděných za leden až říjen 2019, což je 2,46 kg na žáka/studenta)

 Kategorie C – Skokan roku (absolutní pořadí). Pozn.: nejvyšší meziroční nárůst ve sběru drobného elektra. 

  1. místo – Základní škola Opava-Kylešovice (za největší meziroční nárůst ve sběru elektrospotřebičů na žáka z 49 g v roce 2018 na 880 g v roce 2019)

Kategorie D – Školy aktivní v osvětě

Za příkladný sběr drobných elektrozařízení a aktivitu při plnění osvětových úkolů organizátoři soutěže udělají diplom 5 školám.

  • Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec (za 50,18 kg elektrospotřebičů vytříděných za leden až říjen 2019 a za 2 600 bodů získaných při plnění osvětových úkolů).
  • Základní škola a mateřská škola Kobeřice (za 201 kg elektrospotřebičů vytříděných za leden až říjen 2019 a za 2 000 bodů získaných při plnění osvětových úkolů).
  • Základní škola Orlová-Lutyně, U Kapličky (za 113 kg elektrospotřebičů vytříděných za leden až říjen 2019 a za 2 000 bodů získaných při plnění osvětových úkolů).
  • Základní škola a Mateřská školu Těrlicko- Hradiště (za sběr 142 kg baterií vytříděných za leden až říjen 2019 a za 1 250 bodů získaných při plnění osvětových úkolů).
  • Základní škola Břidličná (za 108 kg elektrospotřebičů vytříděných za leden až říjen 2019 a za 1 150 bodů získaných při plnění osvětových úkolů)

Následným bodem programu byl vědomostní kvíz, kdy za každou správně zodpovězenou otázku získali žáci zúčastněných škol míček, který následně vhazovali na cíl. Naši žáci zde obsadili krásné 3. místo.

Závěrem se všichni zúčastněni mohli občerstvit připraveným rautem.

Nadšení a plní pozitivních dojmů jsme se vrátili do naší malinké školy oznámit svým kamarádům, že má cenu třídit a být aktivní v plnění zadaných úkolů v programu Recyklohraní. Zároveň děkujeme za výbornou spolupráci a ochotu panu starostovi a SDH Hradiště za dopravu na tuto akci.

 

© 2020 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web