Rozvrh online výuky

29.10.2020 13:58

 

1

7:35 – 8:20

2

8:30 – 9:15

3

9:35-10:20

4

10: 30 – 11:15

5

11: 25 – 12:10

PO

X

ČJ4

ČJ3

ČJ3

ČJ5

ÚT

X

M4

M5

ČJ2

M3

ST

X

AJ3

M2

KONZULTACE3

+AJ4

AJ5

ČT

X

PRV3

PRV2

PŘ4

PŘ5

X

VL4

VL5

 

KONZULTACE

4, 5

 

 

ZŠ Hradiště bude využívat pro distanční výuku Google učebnu (bližší info zašlou jednotliví učitelé). Žákům bude zadávána práce na doma a dále bude výuka probíhat formou online hodin. V rozvrhu najdete všechny třídy (s výjimkou prvňáčků) - číslo za zkratkou předmětu znamená ročník. KONZULTACE znamená, že učitelé budou připojeni na meetu (online hodině) a mohou se tam přihlásit žáci (případně rodiče), kteří si neví s něčím rady, chtějí s něčím pomoci nebo něco probrat ústně. 

Pro 3., 4. a 5. ročník začíná tento rozvrh platit od 2. 11. 2020. 

Pro 2. ročník začíná tento rozvrh platit od 9. 11. 2020 (pokud žáci nenastoupí do školy). 

Účast na online hodinách je povinná, případnou absenci je třeba omluvit. 

Mgr. Šárka Škrobánková (vedoucí učitelka) 

© 2020 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web