Pobyt dětí venku

23.08.2017 14:28

Pobyt dětí venku v MŠ se řídí vyhláškou č. 410/2005 a trvá zpravidla max. 2 hod. denně v dopoledních hodinách, a to za každého počasí. Smí být vynechán nebo zkrácen pouze za mimořádně nepříznivých klimatických podmínek.

 

Prakticky to znamená, že pobyt bude zkrácen jen za velmi nepříznivého počasí, nebo v době vycházky tehdy, když dojde k vážnému zhoršení počasí, a to vždy dle uvážení učitelky, která bude okamžitě reagovat na danou situaci (nárazový vítr nebo nárazový déšť, bouřka, teplota pod – 10°C , při  vzniku smogové situace a dále viz vyhláška 410/2005).

 

Současně učitelka přihlíží na tělesnou teplotu většiny dětí. Pobyt venku zajišťuje venku dle stanovení vyhláškou jedna učitelka do počtu 20 dětí na třídu. V případě vycházky zasahující do silničního provozu (a s ohledem na bezpečnost dětí) je učitelka povinna obléci dětem reflexní bundy, a to vždy dětem na začátku a na konci útvaru.

 

Rodiče jsou povinni dítěti docházejícímu do MŠ zajistit vhodné oblečení dle ročního období a dle klimatických podmínek každého dne (nepromokavé bundy, nepromokavé kalhoty, pevná a voděodolná obuv – vše jednoduše dítětem obléknutelné, v zimním období zateplené, v letním období dostatečně vzdušné, savé).

 

Dále je rodič povinen zajistit dostatečné množství náhradního oblečení pro případné převlékání dítěte z mokrého nebo zašpiněného oblečení.

 

V době jarního, letního a podzimního příznivého počasí bude MŠ zajišťovat dle možností delší pobyt dětí venku, a to jak v době řízených činností (dopoledne), tak v době volných her (např. pobytem na zahradě školky).

 

 

© 2020 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web