Návrat dětí 1. stupně do základních škol - 30. 11. 2020

20.11.2020 12:06

30. listopadu 2020 nastoupí všechny děti 1. stupně k prezenčnímu vzdělávání. 

Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky (tzn. i v družině). 

Vstup třetích osob (mimo žáků a zaměstnanců) je povolen jen v důvodných případech. 

Je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání. 

Těšíme se, až se všechny děti vrátí do lavic. 

Mgr. Šárka Škrobánková (a kolektiv zaměstnanců) 

© 2020 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web