Máme za sebou Recitační soutěž i Den naruby

04.04.2017 18:04

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

V pondělí 20. 3. 2017 proběhlo na ZŠ v Hradišti první kolo recitační soutěže. Básničku si za pomoci paní učitelek a rodičů připravily všechny děti. Soutěžilo se ve třech kategoriích:

1. Kategorie mladších žáků (1. a 2. třída)

2. Kategorie starších chlapců (3. a 4. třída)

3. Kategorie starších děvčat (3. a 4. třída)

Porota složená z paní učitelek vybrala z každé kategorie dva nebo tři žáky postupující do dalšího kola, které se konalo o týden později – 27. 3. 2017. Zde se soutěžilo ve stejných kategoriích. Vybraní žáci se měli za úkol naučit v rámci jedné kategorie stejnou básničku, aby se daly lépe porovnat jejich výkony. Do poroty tentokrát paní učitelky přizvaly i některé žáky – byli to ti žáci, kterým v prvním kole těsně utekl postup.

Většina žáků se k recitační soutěži postavila zodpovědně a ti nejúspěšnější z nich se umístili takto:

1. Kategorie 1. místo Martinka Kudelová (1. třída)

2. místo Dominik Baluk (1. třída)

2. Kategorie 1. místo Jeník Polhoš (4. třída)

2. místo Honza Síkora (4. třída)

3. Kategorie 1. místo Lucka Bystroňová (4. třída)

2. místo Jana Lacioková (4. třída)

3. místo Natálka Guziurová (3. třída)

Všechny zúčastněné děti dostaly drobné odměny, žáci na předních místech získali hodnotnější ceny. Děkujeme všem zúčastněným dětem i jejich rodičům za přípravu na soutěž a vítězům srdečně blahopřejeme.

 

DEN NARUBY

V pátek 31. 3. 2017 se na ZŠ v Hradišti konal DEN NARUBY: paní učitelky přenechaly svou profesi žákům a samy si v tento den staly žákyněmi.

Děti si rozdělily všechny předměty tak, aby si jich co nejvíce vyzkoušelo vyučovat. Měly pak týden na to, aby si sami nebo ve dvojicích připravily výuku daného předmětu. Měly možnost se poradit s paními učitelkami a konzultovat s nimi své nápady. Většina žáků pro výuku použila doplňkové materiály, pracovní listy, práci na interaktivní tabuli atp. Mnohdy se řídili heslem ŠKOLA HROU a pro děti i paní učitelky to byla prostě zábava.

Ne všechny hodiny se vyvedly podle představ „nových paní učitelek a pánů učitelů“, ale tak to v životě chodí. Ani v klasickém vyučování není každá hodina perfektní, přestože se na ní paní učitelky důkladně připraví. Děti si ale vyzkoušely učitelské povolání s jeho klady i zápory a vesměs se jim to velmi líbilo. Sami tento den komentují takto:

Lucka Bystroňová: „Učilo se mi dobře, ale někteří žáci byli moc hyperaktivní.“

Jeník Polhoš: „Rád bych si to někdy zopakoval, ale učitelem být nechci.“

Honza Síkora: „Matematiku mám rád a učila se mi dobře.“

Vilém Nogol: „Výuka tělocviku a hudební výchovy se mi připravovala dobře, ale žáci někdy zlobili. Chtěl bych si to ještě zopakovat.“

Natálka Guziurová: „Učila jsem český jazyk a čtení a kromě toho, že kluci zlobili, to bylo fajn.“

Jana Lacioková: „Čeština se mi moc líbila, děti byly hodné. Čtení ušlo, ale nebylo tak dobré, jako tělocvik, který se mi moc líbil. Skákali jsme přes kozu a dělali různé triky. V matematice jsme pracovali na interaktivní tabuli. Líbilo se mi to a chci, aby byli více takových akcí.“

Děkujeme žákům za odvahu postavit se před celou třídu a za to, že vzali svou učitelskou úlohu vážně.

© 2020 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web