KDO UMÍ – UMÍ!

02.07.2018 10:30

 

A Hradištští hasiči umějí hodně! Kdo pracuje s dnešní mládeží, velice dobře ví, jak je mnohdy těžké děti zaujmout. Udržet jejich zájem však bývá ještě obtížnější. Místním hasičům se však práce daří. Kromě vedení mladé generace, která pokračuje řekněme „v rodinné tradici“, věnují soustavné úsilí rozšiřování sboru o nové členy. Dorostu přibývá jednak díky nepřehlédnutelným úspěchům, jichž místní dosahují v četných hasičských soutěžích, ale také díky mnohým akcím pořádaným pro veřejnost.

Nejeden žák 1. – 5. ročníku s úžasem sledoval „bojovou akci“ svých spolužáků předvedenou zástupci sboru na Dni otevřených dveří konaném čirou náhodou 1. 6. 2018, tedy na Mezinárodní den dětí. Ukázku své práce a zároveň oslavu dětského dne pojal místní hasičský sbor vskutku velkolepě. Na žáky čekal soudek čepované kofoly a ukázkově navršená pyramida dříví, na níž se později na rožních opékaly přinesené buřty, chleby i „maršmelouny“.

Než však program dospěl k této „tečce“, byly pro děti připraveny činnosti, jejichž plnění nacvičují mladí hasiči ke svým soutěžím. Střelba vodní hadicí na terč se stala pro žáky hitem. Se stejným zaujetím sledovali dosah proudu vody hasičské stříkačky nad zvlněnou travou i duhu, jež se díky horkému slunečnému dni vytvořila na vzniklé vodní cloně.

Vylézt na stupačku a juknout do hasičského auta, zahoukat houkačkou či vyzkoušet stříkačku, jejíž vodní proud pevnou rukou jistí zkušený hasič … to vše spolehlivě zvyšovalo nadšení školáků i mateřinek a bezpochyby v budoucnu přispěje k dalšímu růstu sboru nebo úspěchům v jiných oblastech.

Jistě není samo sebou, když žáci ZŠ v Těrlicku – Hradišti obsadí výherní posty v okresním, krajském i celostátním kole soutěže Požární ochrana očima dětí, již vypsalo hasičské sdružení. Naše škola se jí účastní již několik let v kategorii výtvarné, ale v letošním roce dostali žáci příležitost změřit své síly také v literární a digitální oblasti.

V českém jazyce žáci psali slohové práce, ve výtvarné výchově malovali obrázky a v informatice vytvářeli animované snímky, to vše na téma „Vodní zdroje pro hašení požárů“.

Letos se velice zadařilo žákům pátého ročníku v kategorii digitální technologie. Tři z nich se umístili na stupních vítězů jak v okresním, tak krajském kole soutěže. Sabina Čepová – 2. místo v kategorii DT 2, 12 – 15 let, Jan Polhoš – 3. místo v téže kategorii a obrovský úspěch sklidila naše žákyně Jana Lacioková se svým animovaným snímkem, s nímž získala ve zmíněné kategorii 1. místo v okrese i kraji a 3. místo v celorepublikovém kole. Mimo to Janička získala také 3. místo v kategorii literárních prací v okresním kole.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Kolektiv ZŠ a MŠ v Těrlicku - Hradišti

© 2020 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web