„Já jsem školák od šesti, jdu do školy pro štěstí“……

10.12.2018 17:27

Tak začínají slova jedné milé básničky.

Tato slova se mi vybavila nedávno, když jsem uviděla

šťastné a zároveň dychtivé pohledy a úsměvy dětí při

slavnostním předávání „Slabikáře“.

Milí prvňáčci, naučili jste se číst první písmenka, první slabiky

a první jednoduchá slova. Rozloučili jste se s Živou abecedou

a s nadšením jste se zakoukali do krásného „Slabikáře“.

Zatím si vedete velmi dobře a já vám všem moc přeji, aby jste

své vědomosti nadále rozvíjeli.

Ať vás neopouští vaše nadšení a chuť dál se učit a poznávat

stále něco nového a zajímavého.  

Nechť vás vaše školní kroky vedou k celoživotnímu štěstí.

                  To vám přeje tř. učitelka Magdaléna Waszková

 

© 2021 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web