Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

15.06.2020 11:14

Podle  vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení zohlední:

1. Podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10.března 2020).

2. Podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky.

3. Podpůrně podklady pro hodnocení získané při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době od 25. 5. 2020. U žáků 9. ročníků od 11. 5. 2020.

4. Podpůrně hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy

V Těrlicku dne 3. 6. 2020 

© 2020 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web