Halloweenské dopoledne

03.11.2017 12:36

Jak málo stračí k dětské radosti!   

            Bojíte se rádi? Pokud s chutí odpovíte „ano“, strašidelný Halloween by mohl být tím pravým ořechovým pro Vás, stejně jako pro žáky Základní a mateřské školy v Hradišti. 1. listopadu tohoto roku zdejší pedagogové využili amerického „svátku duchů“ nejen ke zpestření výuky a hravému rozšíření dovedností i znalostí svých svěřenců, ale také k rozvoji komunikace mezi ročníky a organizačních schopností starších žáků.

            Svátek plný čarodějnic, (gumových) pavouků či netopýrů, kostlivců a podobných stvoření šimrajících naše nervy inspiroval vyučující k přípravě devíti zastavení. Na nich 4 – 5 členné skupinky dětí plnily různé úkoly zaměřené jak na rozvoj motorických dovedností (dýňová skládanka, lovení pavouků), fyzickou zdatnost (shazování mušek při krmení pavouka, dýňová překážková dráha, překonání vzdálenosti v pytli), tak i k rozšíření vědomostí (anglické výrazy spojené s tímto svátkem, třídění semen a „jedlá“ dýně).

            Chod jednotlivých stanovišť zajišťovali učitelé, ale za zvládnutí všech úkolů celou skupinkou zodpovídali žáci 4. a 5. ročníku ve funkci kapitánů. Rozdělili mezi sebe žáky 1., 2. a 3. ročníku i „mateřinky“ a úspěšně je provedli všemi disciplínami, z nichž naprostým vítězem dětského nadšení nakonec byla obyčejná vydlabaná dýně se zapálenou svíčkou. Tu bylo nutno zhasnout proudem vody z injekční stříkačky. Takže - rodiče - nač kupovat drahé dárky, když k dětské radosti stačí pouhé zhášení svíčky ve vydlabané dýni! J

© 2020 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web