Cyklistický výlet za odměnu pro vybrané žáky

22.06.2021 21:11

V neděli 20. 6. 2021 se vydali vybraní žáci pod vedením vyučujících na výlet na kolech k Žermanické přehradě. I když bylo tropické počasí, díky zastávkám byla cesta i tak příjemná. Žáci navštívili pana včelaře Klimšu, minifarmu u Němčíků, vyhlídkovou věž v Soběšovicích a Žermanickou přehradu, kde se osvěžili ve vodě,  projeli na šlapadlech a pochutnali si na nanucích.

Rádi bychom poděkovali panu Ing. Petru Klimšovi, který nás uvítal na své zahradě, velmi příjemně a poutavě povyprávěl o včelách a spolu se svou manželkou poskytli zázemí  a občerstvení. Tato zastávka nám dodala hodně energie a zpříjemnila průběh výletu.

Dále bychom chtěli poděkovat našim partnerům: Kubovi Škrobánkovi a Lence Lyčkové za pomoc s dohledem nad dětmi a celou organizací výletu. Díky nim jsme si mohli dovolit vyrazit s dětmi na Žermanické přehradě na šlapadla a osvěžit se v přehradě.

Poděkování si také zaslouží SRPD při ZŠ a MŠ Těrlicko-Hradiště, které opět vzorně spolupracovalo a uhradilo dětem jízdu na šlapadlech i sladké osvěžení.

Mgr. Šárka Škrobánková a Bc. Tomáš Židek 

© 2020 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web