Jídelna

Pozor změna!!!!

Od nového školního roku  2017/2018 se bude stravné platit měsíc předem. To znamená, že stravné a školné  na září je nutno uhradit na konci srpna. Totéž platí pro platbu inkasem, bude se taktéž strhávat na konci srpna.  (Opravte si příkaz k inkasu – frekvence stahování inkasa 1x za měsíc, bez určitého datumu. ) Od září se bude platit stravné a školné nejpozději k  20. dni v měsíci. Den výběru stravného bude stanoven a vyvěšen na hlavních dveřích.

 

© 2020 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web