Děkujeme

VEŘEJNÁ DĚTSKÁ ZAHRADA v hradišti

 

VEŘEJNÁ DĚTSKÁ ZAHRADA v Těrlicku – Hradišti

 

Naše škola od června 2020 realizuje projekt „TĚRLICKO – HRADIŠTĚ, VEŘEJNÁ DĚTSKÁ ZAHRADA“, reg. číslo CZ.05.04.27/0.0/0.0/18_128/0010637 jehož cílem je komplexní obnova zeleně u školy v Hradišti na ploše 0,389 ha.  Projekt by měl přispět ke zvýšení biodiverzity a ekostabilizační funkce této plochy. Proběhne výsadba 49 stromů a keřů, založení záhonů a trávníků a pořízení mobiliáře. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií- Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

https://skolaterlicko.webnode.cz/_files/201589086-58e5e58e60/ZAHRADA%20HRADI%C5%A0T%C4%9A.jpg

 

Nová venkovní „Zelená učebna“

V průběhu školních prázdnin 2016 byla s příspěvkem 150. 000 Kč z grantového programu RWE Gas Storage postavena venkovní „Zelená učebna“. 

Učebna využije venkovní prostory školy k výuce na zdravém vzduchu i při nepřízni počasí. Prostor pro jednu třídu se nachází v zatravněné části školního dvora.

Tato část školního dvora bude sloužit nejen při výuce přírodovědných předmětů na 1. i 2. stupni ZŠ, ale i jako klidový prostor pro školní i mimoškolní činnosti žáků a dětí. Bude využívána i jako relaxační a klidové místo pro děti s problémy sociální interakce – pro autistické děti, které navštěvují naši školu.

 

 

© 2021 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web